การดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสนามบิน
7 แห่งภายในฮอกไกโดที่บริหารโดย Hokkaido Airports Co.,Ltd.
และคำขอต่อลูกค้า

- เพื่อให้ทุกท่านสามารถมาได้อย่างสบายใจ -

「新北海道スタイル」

ประกาศยืนยันความสบายใจ “นิวฮอกไกโดสไตล์”

เราดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจในสนามบิน และพนักงานในสนามบิน 7 แห่งภายในฮอกไกโด

การดำเนินการ

คำขอถึงลูกค้าที่มาสนามบิน